VVD: Vermindering administratieve lasten

Met dank overgenomen van Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) i, gepubliceerd op donderdag 14 mei 2009.

Inititiatief Jan Mulder i (VVD) werpt zijn vruchten af.

De Europese Commissie i is al enige tijd bezig om de EU-wetgeving tegen het licht te houden. Volgens de Europese Commissie kan het Europese Bruto Nationaal Product met 150 miljard groeien wanneer het lukt om de administratieve lasten in 2012 met 25% te verminderen. Om dit doel te bewerkstelligen heeft de Commissie op initiatief van Jan Mulder (VVD) de "High Level Group of Independent Stakeholders on Administrative Burdens" in het leven geroepen. Deze onafhankelijke commissie staat onder leiding van Edmund Stoiber, voormalig premier van Beieren, en adviseert de Europese Commissie hoe de lastendruk voor bedrijven kan worden verminderd.

Naast haar eigen werkzaamheden om de administratieve lastendruk te verminderen, heeft deze commissie ook Europese burgers en bedrijven uitgedaagd om met ideeën te komen voor de wedstrijd "Best Idea for Red Tape Reduction Award". Vanuit hun eigen ervaring konden burgers en bedrijven hun suggesties indienen om overbodige regels te schrappen en op die manier de lastendruk te verlagen. De winnaar “German Confederation of Skilled Crafts” (ZDH – Zentralverband des Deutschen Handwerks) werd woensdagavond bekend gemaakt in Praag. Jan Mulder heeft als jurylid mede bepaald welk idee tot winnaar werd bekroond. Onder de inzendingen waren ook enkele voorstellen van Nederlandse bedrijven.

"Het voorstel van de winnaar omvatte het idee om de tachograaf af te schaffen voor ambachtelijk producerende bedrijven. De tachograaf zorgt ervoor dat chauffeurs voldoende rust nemen tijdens langeafstandsritten. Voor ambachtelijke bedrijven gaat deze vlieger niet op omdat zij in de praktijk nooit meer dan 50 km moeten rijden om hun klanten te bedienen. Deze tachograaf levert deze ondernemers alleen maar extra administratieve lasten op. Alleen al in Duitsland zal dit voorstel het ambachtelijk bedrijfsleven 59 miljoen euro besparen!" aldus Jan Mulder (VVD)

Jan Mulder: "Daarnaast is de uitreiking van deze prijs een belangrijk signaal naar de lidstaten om vermindering van administratieve lasten tot een van hun speerpunten te maken. In Nederland staat dit punt al hoog op de agenda, maar er kan nog meer gedaan worden door de Nederlandse regering om dergelijke lasten te verminderen voor bedrijven en burgers.”

2009 moet het jaar zijn waarin het kabinet nog meer de prioriteit geeft om minder regeldruk te creëren voor bedrijven. Op deze manier wordt er ruimte gemaakt voor ondernemers om weer te ondernemen en voor burgers, bedrijven en instellingen om zich aan te passen aan veranderende situaties en uitdagingen in de toekomst. Zeker met het oog op de huidige economische crisis.