Medische tolk weer vergoeden

Met dank overgenomen van K. (Khadija) Arib i, gepubliceerd op woensdag 9 januari 2013, 17:01.

Gezondheidszorg moet voor iedereen volledig beschikbaar zijn, ook voor hen die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. Daarom pleit de Partij van de Arbeid ervoor om de bezuiniging op tolken in de zorg ongedaan te maken. Een taalbarrière mag geen aanleiding zijn voor slechtere zorg. Ik hoop dat de minister van Volksgezondheid inziet dat een tolk voor sommigen onmisbaar is en deze vertaaldienst weer wil vergoeden.

Goede communicatie is essentieel bij het verlenen van de juiste zorg. Helaas kan niet iedereen zich volledig uitdrukken in het Nederlands, waardoor het risico van een verkeerde diagnose bestaat. Dat kan leiden tot een tijd- en geldrovende behandeling, terwijl de gezondheid van de patiënt op het spel staat. De aanwezigheid van een tolk voorkomt dergelijke situaties.

De wet verplicht artsen om patiënten in begrijpelijke taal te informeren. Door medische tolken weer te vergoeden kunnen we garanderen dat deze informatie goed wordt ontvangen en de juiste zorg kan worden verleend.