Steun voor lenen inburgeringskosten

Met dank overgenomen van K. (Khadija) Arib i, gepubliceerd op donderdag 3 januari 2013, 14:31.

Foto Flickr / PvdA

De Partij van de Arbeid steunt het voorstel van de minister van Sociale Zaken om asielgerechtigden de mogelijkheid te bieden de kosten voor de inburgeringscursus te lenen. Het is van belang dat immigranten binnen afzienbare tijd de Nederlandse taal machtig zijn. Door leningen beschikbaar te stellen kan iedere asielgerechtigde zich zorgvuldig voorbereiden op een vruchtbare toekomst in Nederland.

Vanaf januari 2013 zijn mensen die naar ons land immigreren verplicht om zelf zorg te dragen voor hun inburgering. Daarbij hoort ook de verplichting om de cursus zelf te betalen. Wanneer asielgerechtigden hier de middelen niet voor hebben, kunnen zij een lening krijgen waarmee zij hun inburgering financieren. Bij een geslaagde cursus verandert de lening in een gift. Zo wordt er voor asielgerechtigden geen financiële drempel opgeworpen om in te burgeren en mee te draaien in de maatschappij.