33416 NL - wetsvoorstel
Wet houdbare overheidsfinanciën

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 25 september 2012 ingediend door de minister van Financiën, De Jager i, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Spies i, en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Atsma i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is een wettelijke regeling te treffen voor het doelgericht streven naar houdbare financiën van de collectieve sector in nationaal en Europees verband.

1.

Volledige titel

Wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet houdbare overheidsfinanciën)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en negen amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(64 stuks)

2 25 september 2012, koninklijke boodschap, nr. 1     KST334161
Koninklijke boodschap
 
2 25 september 2012, voorstel van wet, nr. 2     KST334162
Voorstel van wet
 
2 25 september 2012, memorie van toelichting, nr. 3     KST334163
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.