Koninklijke boodschap - Wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet houdbare overheidsfinanciën)

Deze koninklijke boodschap i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 33416 - Wet houdbare overheidsfinanciën i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet houdbare overheidsfinanciën); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap
Document­datum 25-09-2012
Publicatie­datum 25-09-2012
Nummer KST334161
Kenmerk 33416, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2012–2013

33 416

Wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet houdbare overheidsfinanciën)

Nr. 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet houdbare overheidsfinanciën)

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

Het Oude Loo, 21 september 2012

Beatrix


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.