33400 V NL - wetsvoorstel
Vaststelling begroting Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2013

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 20 september 2012 ingediend door de minister van Buitenlandse Zaken, Rosenthal i.

 

1.

Volledige titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en 14 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 51 moties ingediend.

4.

Documenten

(287 stuks)

2 19 september 2012, memorie van toelichting, nr. 2     KST33400V2
Memorie van toelichting
 
2 20 september 2012, voorstel van wet, nr. 1     KST33400V1
Voorstel van wet
 
2 24 september 2012, brief, nr. 3     KST33400V3
Brief regering; Reactie op een verzoek inzake wijzigingen mediawet, m.b.t. Radio Nederland Wereldomroep (RNW) d.d. 2 april 2012
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.