Brief regering; Reactie op een verzoek inzake wijzigingen mediawet, m.b.t. Radio Nederland Wereldomroep (RNW) d.d. 2 april 2012 - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan wetsvoorstel 33400 V - Vaststelling begroting Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2013.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013; Brief regering; Reactie op een verzoek inzake wijzigingen mediawet, m.b.t. Radio Nederland Wereldomroep (RNW) d.d. 2 april 2012
Document­datum 24-09-2012
Publicatie­datum 24-09-2012
Nummer KST33400V3
Kenmerk 33400 V, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2012–2013

33 400 V

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013

Nr. 3

BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 september 2012

Naar aanleiding van onze brief (Kamerstuk 33 000 V, nr. 141) van 5 april 2012 delen wij u mede dat het niet mogelijk is binnen de gestelde termijn te voldoen aan uw verzoek van 2 april 2012 om een toelichting op de wijze waarop de onafhankelijkheid van Radio Nederland Wereldomroep (RNW) is vormgegeven binnen de subsidierelatie met het ministerie van Buitenlandse Zaken. De reden is dat het onderliggende subsidievoorstel van RNW nog in behandeling is. De gevraagde informatie wordt u zo spoedig mogelijk aangeboden, waarbij het ons voornemen is u te informeren over het hele proces van uitvoering van het Regeerakkoord met betrekking tot RNW, inclusief de wijze waarop de relatie tussen Buitenlandse Zaken en RNW wordt ingericht.

De minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.