30982 - Beleidsdoorlichting Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 14 juli 2020
kalender

30982 nl - ongeclassificeerd
Beleidsdoorlichting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Beleidsdoorlichting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

2.

Documenten

(201 stuks)

2 16 november 2007, brief, nr. 2     KST112454
Brief minister met reactie op het agenderen van re-integratie als een van de prioritaire onderwerpen voor het Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek SZW op 29 november 2007
publicatie: 22 november 2007
 
2 26 november 2007, brief, nr. 3     KST112790
Brief minister inzake uitstel reactie op rapport 'Beleid en Praktijk na niet-geslaagde trajecten' en beleidsvoorstel 'Perspectief op tweede kans' van de RWI
publicatie: 29 november 2007
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.