D66 wil modernisering grondwet

Met dank overgenomen van J.W.M. (Hans) Engels i, gepubliceerd op dinsdag 17 januari 2012.

De Nederlandse grondwet is nodig toe aan een update, maar het kabinet wijst vrijwel alle hervormingen af. D66 in de Eerste Kamer wil weten waarom de regering zo terughoudend is over de adviezen van de Staatscommissie Grondwet, die voorstellen heeft gedaan voor een hervorming van de Nederlandse Grondwet.

Door democratische principes als volkssoevereiniteit en fundamentele grondrechten, zoals het recht op een eerlijk proces en toegang tot de rechter, op te nemen in de Grondwet zou Nederland aansluiten bij de grondwetten van vrijwel alle moderne westerse democratieën.

Onafhankelijkheid

D66-Senator Hans Engels i stelt ook voor om de rechtelijke macht te versterken door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State onafhankelijk te maken van het adviesorgaan en het toetsingsverbod op de grondwet af te schaffen. De dubbelrol die de Raad van State nu vervult levert Nederland regelmatig kritiek op, omdat deze strijdig zou zijn met het recht op onafhankelijke rechtspraak.

Democratische principes

D66 is hiermee een stuk hervormingsgezinder dan het kabinet, dat vrijwel alle adviezen van de staatscommissie afwijst. Volgens de regering van VVD en CDA zou het opnemen van democratische en rechtsstatelijke principes strijdig zijn met het streven naar een ‘sobere grondwet’.

Voor de D66-fractie in de Eerste Kamer is niet duidelijk waarom het kabinet vrijwel alle hervormingen afwijst. Engels heeft het kabinet gevraagd haar huiswerk opnieuw te doen, en overtuigender toe te lichten wat de bezwaren zijn tegen een modernisering van onze grondwet.

Lees hier de gehele bijdrage van Hans Engels.