Brief regering; Klimaatbrief 2050: uitdagingen voor Nederland bij het streven naar een concurrerend, klimaatneutraal Europa - Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 32813 - Kabinetsaanpak Klimaatbeleid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020; Brief regering; Klimaatbrief 2050: uitdagingen voor Nederland bij het streven naar een concurrerend, klimaatneutraal Europa
Document­datum 25-11-2011
Publicatie­datum 25-11-2011
Nummer KST328133
Kenmerk 32813, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2011–2012

32 813

Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020

Nr. 3

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU EN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 november 2011

Namens het kabinet bieden wij u bij deze aan de «klimaatbrief 2050: uitdagingen voor Nederland bij het streven naar een concurrerend, klimaatneutraal Europa»1. De brief (eerder aangeduid als routekaart klimaat 2050) schetst de bouwstenen voor een klimaatneutrale economie en de visie van het kabinet hierop. De brief sluit nauw aan bij de Roadmap for moving to a competitive low-carbon economy die de Europese Commissie in maart 2011 heeft uitgebracht.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J. J. Atsma

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie M. J. M. Verhagen

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.