Brief regering; Antwoord op verzoek om toezending voorlichting Raad van State over herziening omgevingsrecht - Omgevingsrecht

Deze brief is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 33118 - Omgevingsrecht.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Omgevingsrecht; Brief regering; Uitstel beantwoording verzoek inzake voorlichting Raad van State over herziening omgevingsrecht
Document­datum 15-02-2012
Publicatie­datum 15-02-2012
Nummer KST331182
Kenmerk 33118, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2011–2012

33 118

Omgevingsrecht

Nr. 2

BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 februari 2012

Naar aanleiding van het verzoek van de voorzitter van de Vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu om de uitkomsten van de voorlichting van de Raad van State over de voorgenomen herziening van het omgevingsrecht na ontvangst aan de Tweede Kamer toe te zenden wil ik u informeren dat ik de voorlichting aan u zal toezenden nadat op de voorlichting is beslist, zoals bepaald in art. 26 van de Wet op de Raad van State.

In de loop van maart zal ik u de voorlichting doen toekomen, vergezeld van een kabinetsnotitie stelselwijziging omgevingsrecht. In deze notitie zal onder andere op de voorlichting van de Raad van State worden ingegaan.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.