33068 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 31 oktober 2011 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Spekman (PvdA) i en Voordewind (CU) i en wordt momenteel verdedigd door de Tweede Kamerleden Piri i en Ceder (CU) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de positie van minderjarige vreemdelingen die als gevolg van langdurig verblijf in Nederland zijn geworteld, te versterken door in de Vreemdelingenwet 2000 te verankeren dat aan hen een verblijfsvergunning kan worden verleend.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Samsom en Voordewind tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 houdende versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen

2.

Documenten

(21 stuks)

2 31 oktober 2011, geleidende brief, nr. 1     KST330681
Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Spekman en Voordewind tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 houdende versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen
 
2 31 oktober 2011, voorstel van wet, nr. 2     KST330682
Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Spekman en Voordewind tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 houdende versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen
 
2 31 oktober 2011, memorie van toelichting, nr. 3     KST330683
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van de leden Spekman en Voordewind tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 houdende versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.