33031 NL - Europees voorstel/­Europese mededeling
EU-voorstellen inzake het Evaluatie- en toezichtmechanisme Schengen en het Noodmechanisme herinvoering binnengrenstoezicht Schengen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

EU-voorstellen inzake het Evaluatie- en toezichtmechanisme Schengen [COM(2011)559] en het Noodmechanisme herinvoering binnengrenstoezicht Schengen [COM(2011)560]

2.

Parlementair behandelvoorbehoud

De Tweede Kamer heeft bij bovenstaande EU-dossiers een behandelvoorbehoud laten vastleggen:

3.

Subsidiariteitsbezwaar Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft bij bovenstaande EU-dossiers een subsidiariteitsbezwaar gemaakt:

4.

Documenten

(29 stuks)

2 6 oktober 2011, brief, nr. 1     KST330311
Brief commissie; Mogelijkheid behandelvoorbehoud
 
2 11 oktober 2011, voorstel om een parlementair behandelvoorbehoud te plaatsen, nr. 2     KST330312
Brief commissie; Voorstel voor behandelvoorbehoud
 
2 20 oktober 2011, brief, nr. 3     KST330313
Brief Kamer; Parlementair behandelvoorbehoud
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de drie betrokken EU-dossiers, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.