Raadsman bij verhoor

Met dank overgenomen van I.W. (Ivo) Opstelten i, gepubliceerd op dinsdag 26 april 2011.

Werken aan een veiliger Nederland houdt ook in dat de overheid ‘staat’ voor de rechtsstaat en haar instituties, zoals de strafrechtspraak. We stellen daarbij hoge eisen aan opsporing, vervolging en berechting, ook om de belangen van alle betrokken te waarborgen. In dat kader krijgen verdachten van ernstige misdrijven - met een maximale gevangenisstraf van zes jaar of meer - straks in beginsel recht op bijstand van een raadsman tijdens het politieverhoor. Die kan toezien op het in acht nemen van de regels en op de correcte weergave van de verklaring van de verdachte.

Als de verdachte bij politieverhoor een verklaring aflegt, dient het verslag daarvan deugdelijk en betrouwbaar te zijn. Alle belanghebbenden zijn daarbij gebaat omdat het vaak de bodem vormt van een daarop volgende berechting en doorwerkt in de hele procedure. Zo is voor de politie informatie uit het verhoor meestal bepalend voor de onderbouwing van de verdenking en de richting van verdere opsporing. Voor de officier is het proces-verbaal de basis voor eventuele vervolging. Bovendien is die verklaring, zeker bij een bekentenis, een cruciaal bewijsmiddel. Ook de rechter moet om juist te kunnen beslissen beschikken over een complete en accurate weergave van wat de verdachte bij het politieverhoor heeft gezegd.

Sinds 2009 konden verdachten al een beroep doen op rechtsbijstand vóór het politieverhoor, met de nieuwe regeling ook tijdens. Die zal een grote verandering teweeg brengen in de werkwijze van de politie en de opsporingspraktijk. De komende tijd benutten we voor verdere uitwerking in overleg met ketenpartners en advocatuur. Ook langs deze weg werken we aan versterking van de rechtsstaat.

Ivo Opstelten