Minimum

Met dank overgenomen van I.W. (Ivo) Opstelten i, gepubliceerd op dinsdag 29 maart 2011.

Bij zijn aantreden heeft dit kabinet zich voorgenomen Nederland veiliger te maken, onder andere door minimumstraffen voor daders die zich opnieuw schuldig maken aan een zwaar misdrijf. Burgers moeten beschermd worden, zeker tegen mensen die van een eerdere veroordeling niets hebben geleerd en zich niet hebben laten weerhouden om opnieuw de fout in te gaan. Als de eerste veroordeling kennelijk niet helpt, mag de tweede niets meer aan duidelijkheid te wensen overlaten. Dan moet vaststaan dat er een forse reactie volgt.

Veelplegers van schokkende geweld- of zedenmisdrijven veroorzaken onnoemelijk leed en ruïneren het leven van de vaak ernstig getraumatiseerde slachtoffers en nabestaanden, die van de overheid een adequaat antwoord verwachten. Maar ook de samenleving vraagt om de zekerheid dat zware criminelen ‘op herhaling’ een stevige straf krijgen. Dat is een maatschappelijk belang waaraan dit kabinet niet voorbij mag en ook niet wil gaan.

Met deze maatregel nemen we onze verantwoordelijkheid en geven we een krachtig en helder signaal. Een recidivist kan voortaan bij veroordeling rekenen op een straf waarvan hij de ondergrens al weet: hij gaat achter slot en grendel voor minstens de helft van de maximumstraf voor het delict.

Nederland loopt met deze maatregel in de pas met landen als België, Duitsland, Engeland en Frankrijk. Ook daar werken ze met minimumstraffen.

Ivo Opstelten