Algemeen Overleg Zorgverzekeringswet (verplaatst naar 20 december), Den Haag - verplaatst - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 20 november 2019
kalender
Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 15 december 2011 10:00 - 12:30
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer i Toon locatie
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) i
status verplaatst

Noot: Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

1.Aanbieding VWS-verzekerdenmonitor 2010 29689 i-299 i d.d. 17 mei 2010

2.Evaluatie verplicht eigen risico Zvw 29689 i-302 i d.d. 16 juni 2010

3.Samenvattend rapport NZa rechtmatigheid uitvoering Zvw 2009 29689 i-307 i d.d. 3 september 2010

4.Evaluatie verplicht eigen risico 29689 i-312 i d.d. 1 november 2010

5.NZa-rapport rechtmatigheid uitvoering Zorgverzekeringswet 29689 i-313 i d.d. 23 november 2010

6.Stand van zaken maatregelen wanbetalers zorgverzekering 31736 i-14 i d.d. 17 december 2010

7.Reactie op een rapport van de Nationale ombudsman over de afhandeling van een bezwaarschrift door CZ

8.Reactie op verzoek Leijten over de wanbetalersregeling 31736 i-15 i d.d. 2 maart 2011


1.

Algemeen overleg (AO)

2.

Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Deze Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met onder meer de volksgezondheid, het welzijnsbeleid en de sport, en bereidt de behandeling van wetsvoorstellen op deze terreinen voor.

3.

Meer over...