29689 NL - ongeclassificeerd
Herziening Zorgstelsel

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Herziening Zorgstelsel

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 341 moties ingediend.

3.

Documenten

(2233 stuks)

2 1 juli 2004, brief, nr. 1     KST78398
Brief minister over de ontwikkelingen op het terrein van goed bestuur, toezicht en verantwoording van zorginstellingen
publicatie: 16 juli 2004
 
2 10 augustus 2004, kabinetsstandpunt, nr. 2     KST78783
Kabinetsstandpunt op het RVZ-advies 'De Staat van het Stelsel'
publicatie: 18 augustus 2004
 
2 23 augustus 2004, verslag van een rondetafelgesprek, nr. 3     KST78937
Verslag rondetafelgesprek op 16 juni 2004, over de europeesrechtelijke aspecten van het nieuwe zorgstelsel
publicatie: 31 augustus 2004
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.