MEDIA Mundus

Met dank overgenomen van EU monitor.

Media Mundus was een financieringsprogramma van de Europese Unie i om de internationale samenwerking tussen Europese filmmakers en hun collega's uit derde landen i te bevorderen. Het programma liep van 2007 tot 2013 en is daarna opgegaan in het programma Creatief Europa i programma.

De audiovisuele sector speelt een belangrijke factor in de verspreiding van Europese culturele waarden en het vormen van een Europese cultuur. Het Media Mundus programma droeg bij aan de beschikbaarheid en de diversiteit van audiovisuele producten en bood kansen voor de economische ontwikkeling. Zo is er een MEDIA Film Database gecreëerd waarin alle gesubsidieerde films zijn opgenomen.

In 2013 ging het Media Mundus samen met het MEDIA 2007 i en CULTUUR 2007 i over in Creatief Europa i. Dit nieuwe programma loopt van 2014 tot en met 2020.

1.

Meer informatie