MEDIA 2007 (MEDIA 2007)

Met dank overgenomen van EU monitor.

Dit programma had als doel om de audiovisuele sector te steunen in de verschillende fasen vóór en na productie (verwerving en verbetering van vaardigheden, ontwikkeling van audiovisuele werken, distributie, promotie). Het programma was een voortzetting van de twee programma's MEDIA Plus en MEDIA Opleiding, die liepen van 2000 tot en met 2006.

De algemene doelstellingen van het programma waren:

  • het Europese film- en audiovisuele erfgoed behouden, bevorderen en toegankelijk maken voor burgers
  • bekendheid geven aan Europese audiovisuele werken buiten de EU
  • de Europese audiovisuele sector concurrerender maken

De Europese Unie beschouwt de audiovisuele sector als een belangrijke factor in de verspreiding van Europese culturele waarden en het vormen van een Europese cultuur. Een brede beschikbaarheid van Europese werken zoals films en televisieprogramma's draagt bij tot het ontwikkelen van wederzijds begrip van Europese culturen. Naast het culturele aspect is de audiovisuele sector ook van economisch en sociaal belang. Steun aan deze sector paste dan ook in de context van de EU2020-strategie i.

Het budget voor de periode 2007-2013 was 755 miljoen euro.

Inhoudsopgave

  1. Na 2013
  2. Meer informatie

1.

Na 2013

In 2011 stelde de Europese Commissie het Creative Europe i -programma voor als opvolger van MEDIA 2007, MEDIA Mundus i en CULTUUR 2007 i. Dit programma loopt tot en met 2020.

2.

Meer informatie