CULTUUR 2007

Met dank overgenomen van EU monitor.
Sfeerimpressie: architectuur in Praag

Dit programma moest bijdragen aan het ontwikkelen van een gemeenschappelijke Europese culturele ruimte. Hierbij probeerde het programma de samenwerking te versterken tussen scheppende kunstenaars en andere personen en instellingen die met cultuur te maken hebben. CULTUUR 2007 liep van 2007 tot en met 2013 en had een begroting van 354 miljoen euro, afkomstig uit de begroting voor cultuur.

De specifieke doelstellingen van het CULTUUR 2007-programma waren:

  • het stimuleren van grensoverschrijdende activiteiten van personen werkzaam in de culturele sector
  • de aanmoediging van onderlinge uitwisseling van artistieke en culturele werken en producten tussen lidstaten
  • de stimulering van de interculturele dialoog

Deze doelstellingen werden nagestreefd door ondersteuning van culturele acties, organisaties en analysewerkzaamheden.

Inhoudsopgave

  1. Na 2013
  2. Meer informatie

1.

Na 2013

Sinds 2014 is CULTUUR 2007 onderdeel van het overkoepelende programma Creatief Europa i.

2.

Meer informatie