35123 NL - wetsvoorstel
Machtigingswet oprichting Invest-NL

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 21 januari 2019 ingediend door de minister van Economische Zaken en Klimaat, Wiebes i.

 

Invest-NL is een beoogd financierings- en ontwikkelingsinstelling met als doel bij te dragen aan de financiering en realisatie van maatschappelijke transitieopgaven door ondernemingen. Dit wetsvoorstel omvat een machtiging voor de Minister van Financiën om Invest-NL N.V. op te richten en deel te nemen aan de vaststelling van het kapitaal. Dit wetsvoorstel regelt ook de doelstellingen en taken van Invest-NL. Tot deze taken behoren de verstrekking van financiering aan ondernemingen, de ontplooiing van ontwikkelactiviteiten, de uitvoering van subsidieregelingen voor rekening en risico van het Rijk en het aangaan van samenwerking met nationale en internationale promotionele instellingen.

1.

Volledige titel

Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en elf amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer acht moties en in de Eerste Kamer drie moties ingediend.

4.

Documenten

(148 stuks)

2 18 januari 2019, koninklijke boodschap, nr. 1     KST351231
Koninklijke boodschap
 
2 18 januari 2019, voorstel van wet, nr. 2     KST351232
Voorstel van wet
 
2 18 januari 2019, memorie van toelichting, nr. 3     KST351233
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.