Europese Bankenautoriteit (EBA)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De Europese Bankenautoriteit (EBA) is een EU-agentschap i dat als zelfstandige EU-autoriteit is belast met het toezicht op de banken in de Europese Unie i. Zij is een van de financiële toezichthouders i die in 2010 zijn ingesteld naar aanleiding van de economische crisis en de grote begrotingstekorten van een aantal EU-lidstaten i.

De EBA maakt onderdeel uit van het Europees Systeem voor financieel toezicht (ESFA).

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Parijs (sinds 2019)

Locatie (land)

Frankrijk

Grondslag

Verordening 2010/1093

Oprichting

1 januari 2011

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleidsveld

Beleid economie en geld

2.

Werkzaamheden

De EBA ondersteunt de EU met de:

  • Vaststelling van bindende technische normen en richtsnoeren en op deze manier bij te dragen aan de totstandkoming van een gemeenschappelijk Europees rulebook voor de bankensector;
  • Bevordering van geharmoniseerde toepassing van de prudentiële regels en beoordelen van risico's en kwetsbare aspecten van de Europese bankensector (door middel van stresstests en risicobeoordelingsverslagen);
  • Onderzoeken van ontoereikende toepassing van de EU-wetgeving door nationale autoriteiten, nemen van besluiten in noodsituaties en te fungeren als onafhankelijk adviesorgaan voor het Europees Parlement i, de Raad i of de Europese Commissie i.

3.

Organisatie

EBA wordt naar buiten toe vertegenwoordigd door de voorzitter; deze leidt tevens de vergaderingen van de raad van toezichthouders. De directeur heeft de dagelijkse leiding.

De EBA heeft twee bestuursorganen, namelijk de raad van toezichthouders en de raad van bestuur. De raad van toezichthouders neemt alle beleidsbesluiten van de EBA, zoals goedkeuring van voorstellen voor technische normen, richtsnoeren, adviezen en verslagen. De raad van bestuur ziet erop toe dat de autoriteit haar opdracht vervult en opgedragen werkzaamheden verricht. Daarnaast is er een afwikkelingscomité, dat beslissingen neemt over de afwikkeling van banken.

De EBA, hoewel onafhankelijk, moet verantwoording afleggen aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.

Op 20 november 2017 besloot de Raad Algemene Zaken i dat het agentschap naar aanleiding van de brexit i in Parijs wordt gevestigd. De verhuizing was in juni 2019 voltooid.

4.

Andere toezichthouders

De EBA maakt onderdeel uit van het Europees Systeem voor financieel toezicht (ESFA) dat uit drie toezichthoudende instanties bestaat: de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) i, de Europese Bankenautoriteit (EBA) en de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) i.