32513 NL - ongeclassificeerd
Verslagen van de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer 2010-2011

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

2.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

3.

Documenten

(87 stuks)

2 24 september 2010, verslagen van de commissies voor de verzoekschriften, nr. 2     KST325132
Verslag commissie Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven; Verslag over het verzoekschrift van K.T. te W. betreffende afwijzing voor een aanstelling bij het ministerie van Defensie
 
2 24 september 2010, verslagen van de commissies voor de verzoekschriften, nr. 3     KST325133
Verslag commissie Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven; Verslag over het verzoekschrift van E.S. te Z. betreffende afschaffing aftrek ziektekosten en andere buitengewone uitgaven
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.