Verslag commissie Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven; Verslag over het verzoekschrift van K.T. te W. betreffende afwijzing voor een aanstelling bij het ministerie van Defensie - Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Deze verslagen van de commissies voor de verzoekschriften is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 32513 - Verslagen van de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer 2010-2011.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven ; Verslag commissie Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven; Verslag over het verzoekschrift van K.T. te W. betreffende afwijzing voor een aanstelling bij het ministerie van Defensie
Document­datum 24-09-2010
Publicatie­datum 24-09-2010
Nummer KST325132
Kenmerk 32513, nr. 2
Commissie(s) de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (VERZ)
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2010–2011

32 513

Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Nr. 2

VERSLAG OVER HET VERZOEKSCHRIFT1 VAN K. T. TE W.2

BETREFFENDE AFWIJZING VOOR EEN AANSTELLING BIJ HET MINISTERIE VAN DEFENSIE

Vastgesteld 23 september 2010

Klacht

Verzoeker klaagt dat zijn zoon ten onrechte is afgewezen voor een aanstelling bij het ministerie van Defensie als gevolg van een psychologisch onderzoek.

Feiten

1 Dit adres en de stukken welke de commissie bij haar onderzoek ten dienste hebben gestaan, liggen op het commissiesecretariaat Verzoekschriften, Lange Poten 4, Den Haag, ter inzage van de leden.

2 Naam en adres van verzoeker zijn de commissie bekend.

De zoon van verzoeker is na een positieve uitslag van een geneeskundig onderzoek begonnen met de instroomopleiding Vrede en Veiligheid voor een aanstelling bij Defensie; hij heeft de opleiding met succes afgerond. Hij is afgewezen voor een aanstelling op grond van een psychologisch onderzoek op de aspecten zelfdiscipline en stabiliteit. Verzoeker heeft na een resultatengesprek bedenking tegen de uitslag ingediend bij de directeur van het Dienstencentrum Psychologisch Advies en Selectie (DC PAS); deze heeft het negatieve advies gehandhaafd. Vervolgens heeft verzoeker zich in tweede termijn van de bedenkingenprocedure gericht tot het Dienstencentrum Gedragswetenschappen (DC GW). Dit heeft de beslissing op bedenking bekrachtigd.

Overwegingen

Verzoeker voert aan dat zijn zoon ten onrechte is afgewezen voor een aanstelling bij Defensie omdat de aangevoerde feiten niet kloppen en omdat zijn zoon ziek was tijdens het psychologisch onderzoek. Hij vindt ook dat zijn zoon had moeten worden gehoord in de bedenkingenprocedure.

De minister van Defensie zet uiteen dat horen geen onderdeel is van de bedenkingenprocedure; wel moeten de selectie- en de bedenkingenprocedure correct worden uitgevoerd.

1 De commissie bestaat uit de leden: Van Gent (GL) fungerend voorzitter, Cörüz (CDA), Dezentjé Hamming (VVD), Van Raak (SP), Elissen (PVV), Mulder (VVD) en de plaatsvervangende leden Blanksma-van den Heuvel (CDA), Neppérus (VVD) en Blok (VVD).

Aan een sollicitant wordt voor het selectiegesprek gevraagd of hij zich ziek voelt zodat een goed gesprek niet mogelijk is. Na een ontkennend antwoord wordt pas begonnen met het sollicitatiegesprek. Uit de antwoorden van de zoon van verzoeker tijdens het psychologisch onderzoek is gebleken dat zijn gedrag in het verleden niet overeenkomt met het normen- en waardenpatroon van een militair zodat hij op die grond een negatief advies heeft gekregen.

Oordeel van de commissie1

De minister kan in zijn standpunt worden gevolgd. Niet gebleken is dat de afwijzing van de zoon van verzoeker onzorgvuldig is geweest of dat de beslissing niet is gemotiveerd. Er is op goede gronden vastgesteld dat hij bepaald gedrag heeft vertoond waaruit blijkt dat hij niet voldeed aan het profiel van militair zodat hij ongeschikt is voor een aanstelling bij Defensie. Evenmin is gebleken dat de bedenkingenprocedure onzorgvuldig is afgehandeld.

Voorstel aan de Kamer

Er is geen aanleiding om de Kamer een voorstel te doen.

De fungerend voorzitter van de commissie, Van Gent

De griffier van de commissie, De Gier

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.