Tweede Kamercommissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (VERZ) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 25 april 2019
kalender

Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met de behandeling van verzoekschriften en ingediende burgerinitiatieven i die bij de Tweede Kamer i binnengekomen zijn.

De commissie kan burgers helpen bij het oplossen van een probleem. Hierbij kan zij overleggen met een minister i of staatssecretaris i of deze om inlichtingen vragen. Vaak nodigt de commissie de indiener van het verzoekschrift (de adressant) uit om het verzoek toe te lichten. Uiteindelijk stelt de commissie voor de verzoekschriften een verslag op, dat door de Tweede Kamer moet worden goedgekeurd, hetgeen vrijwel altijd gebeurt.

Er zijn onder meer verzoeken en initiatieven behandeld over

  • kwijtschelding van belasting
  • toepassing van hardheidsclausules in wetten
  • klachten over onbehoorlijk optreden van de overheid.

De vaste commissie werd ingesteld in 2005.

Voorzitter is S.M.G. (Sven) Koopmans. Griffier is dhr. C.J.M. Roovers.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Beertema, H.J.PVV
2Bruins Slot, Mr.Drs. H.G.J.CDA
3Afbeelding Geleijnse, S.Geleijnse, S.50PLUS
4Koopmans, Dr. S.M.G.VVD
5Özütok, Drs. N.GL
6Raemakers, Mr. R.D66
7Stoffer, Ir. Ch.SGP

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Futselaar, Drs. F.W.SP
2Rooijen, Drs. M.J. van50PLUS