Tweede Kamercommissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (VERZ) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 12 augustus 2020
kalender

Tweede Kamercommissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (VERZ)

Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met de behandeling van verzoekschriften en ingediende burgerinitiatieven i die bij de Tweede Kamer i binnengekomen zijn.

De commissie kan burgers helpen bij het oplossen van een probleem. Hierbij kan zij overleggen met een minister i of staatssecretaris i of deze om inlichtingen vragen. Vaak nodigt de commissie de indiener van het verzoekschrift (de adressant) uit om het verzoek toe te lichten. Uiteindelijk stelt de commissie voor de verzoekschriften een verslag op, dat door de Tweede Kamer moet worden goedgekeurd, hetgeen vrijwel altijd gebeurt.

Er zijn onder meer verzoeken en initiatieven behandeld over

  • kwijtschelding van belasting
  • toepassing van hardheidsclausules in wetten
  • klachten over onbehoorlijk optreden van de overheid.

De vaste commissie werd ingesteld in 2005.

Voorzitter is S.M.G. (Sven) Koopmans. Griffier is Mw. A. de Vos.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Foto H.J. (Harm)  BeertemaBeertema, H.J.PVV
2Website CDA.nlDam, Mr. Ch.J.L. vanCDA
3Foto F.W. (Frank)  FutselaarFutselaar, Drs. F.W.SP
4Dr. S.M.G. (Sven) Koopmans (Bron: Website VVD.nl)Koopmans, Dr. S.M.G.VVD
5Nevin Özütok jonas Fotograaf: Jonas van ImpeÖzütok, Drs. N.GL
6Rens-RaemakersRaemakers, Mr. R.D66
7Foto L. (Léonie)  SaziasSazias, L.50PLUS
8Ir. Ch. (Chris) Stoffer (Bron: Website SGP / van der wal Fotografie)Stoffer, Ir. Ch.SGP

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Marijke-van-BeukeringBeukering-Huijbregts, M.J.Th.G. vanD66
2Dr. E.E.W. (Eppo) Bruins (Bron: Website Christenunie.nl / Foto: Ruben Timman)Bruins, Dr. E.E.W.CU
3Website CDA.nlKuik, Mr. A.CDA
4J. (Jan) Middendorp MSc MA (Bron: Website VVD.nl)Middendorp MSc MA, J.VVD
5Gerrit-Jan van OtterlooOtterloo, G.J.P. van50PLUS
6Foto A.A.G.M. (Ronald) van RaakRaak, Dr. A.A.G.M. vanSP
7Wim-Jan Renkema Fotograaf: Jonas van ImpeRenkema, Drs. W.J.Th.GL