32500 XII NL - wetsvoorstel
Vaststelling begroting Infrastructuur en Milieu 2011

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 21 september 2010 ingediend door de regering.

 

Het voorstel had toen nog betrekking op het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Gedurende de behandeling is de naam van dat ministerie veranderd in: Infrastructuur en Milieu.

1.

Volledige titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2011

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en zes amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 53 moties ingediend.

4.

Documenten

(151 stuks)

2 21 september 2010, voorstel van wet, nr. 1     KST32500XII1
Voorstel van wet
 
2 21 september 2010, memorie van toelichting, nr. 2     KST32500XII2
Memorie van toelichting
 
V 30 september 2010, 32500 XII     BLG81185
Lijst van geïnterviewden m.b.t. het OV loket (bijlage bij 32500XII,nr.3) -
 
2 30 september 2010, brief, nr. 3     KST32500XII3
Brief regering; Evaluatie OV loket
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.