30167 NL - interpellatie
Interpellatie-K.G. de Vries inzake het ontruimingsbeleid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, in het bijzonder bij het AZC Martinihof in Groningen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Interpellatie-K.G. de Vries inzake het ontruimingsbeleid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, in het bijzonder bij het AZC Martinihof in Groningen

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

3.

Documenten

(3 stuks)

2 21 juni 2005, motie, nr. 1     KST87809
Motie om te bevorderen dat het COA beter rekening houdt met bewoners van centra die ontruimd moeten worden - Interpellatie inzake het ontruimingsbeleid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, in het bijzonder bij het AZC Martinihof in Groningen
publicatie: 24 juni 2005
 
2 21 juni 2005, motie, nr. 2     KST87811
Motie om asielzoekers die vóór 1 april 2001 een procedure hebben gestart in aanmerking te laten komen voor verblijfsvergunning - Interpellatie inzake het ontruimingsbeleid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, in het bijzonder bij het AZC Martinihof in Groningen
publicatie: 24 juni 2005
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.