Motie om te bevorderen dat het COA beter rekening houdt met bewoners van centra die ontruimd moeten worden - Interpellatie inzake het ontruimingsbeleid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, in het bijzonder bij het AZC Martinihof in Groningen

Deze motie i is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 30167 - Interpellatie-K.G. de Vries inzake het ontruimingsbeleid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, in het bijzonder bij het AZC Martinihof in Groningen.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Interpellatie inzake het ontruimingsbeleid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, in het bijzonder bij het AZC Martinihof in Groningen; Motie om te bevorderen dat het COA beter rekening houdt met bewoners van centra die ontruimd moeten worden 
Document­datum 21-06-2005
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST87809
Kenmerk 30167, nr. 1
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2004–2005

30 167

Interpellatie inzake het ontruimingsbeleid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, in het bijzonder bij het AZC Martinihof in Groningen

Nr. 1

MOTIE VAN HET LID KLAAS DE VRIES

Voorgesteld 21 juni 2005

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het COA een aantal accommodaties moet sluiten in verband met de sterke daling van het aantal asielzoekers;

overwegende, dat de Kamer al een aantal malen aandacht heeft gevraagd voor de noodzaak bij de ontruiming van centra zoveel mogelijk rekening te houden met de ingrijpende gevolgen die dit heeft voor de bewoners die naar andere centra moeten verhuizen;

constaterende, dat het COA de inwoners van het asielzoekerscentrum Martinihof in Groningen, heeft laten weten:

– dat zij wellicht pas een of twee dagen van tevoren te horen krijgen waar ze heen moeten;

– dat zij geen ondersteuning krijgen bij hun verhuizing, en dat zij bezittingen die zij niet in bus of trein kunnen meenemen in een container kunnen deponeren;

constaterende ook, dat de bewoners in grote onzekerheid verkeren over de voortzetting van een eventuele medische behandeling, en dat geen rekening wordt gehouden met het naderend einde van het schooljaar van schoolgaande kinderen;

verzoekt de regering te bevorderen dat het COA beter rekening houdt met de gevoelens en belangen van de bewoners van centra die ontruimd moeten worden en daarbij vooral aandacht te schenken aan: – een betere planning, zodat bewoners tijdig geïnformeerd kunnen worden over hun nieuwe opvang; – de belangen van schoolgaande kinderen;

– goede informatie over de mogelijkheid om in de nieuwe opvang eventuele medische behandeling ongestoord te kunnen voortzetten; – een adequate begeleiding en ondersteuning bij het verhuizen van personen en eigendommen,

en gaat over tot de orde van de dag. Klaas de Vries

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.