31802 NL - interpellatie
Interpellatie-Kant over uitspraken over versobering van de Algemene nabestaandenwet

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze interpellatie werd gehouden op 4 december 2008 en werd op 2 december 2008 aangevraagd door Tweede Kamerlid voor de SP Agnes Kant .De interpellatie richtte zich tot staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ahmed Aboutaleb (PvdA).

De interpellatie werd gehouden naar aanleiding van de versobering van de Algemene nabestaandenwet. Kant diende deze interpellatie in omdat zij geen reden zag om de nabestaandenwet te verscherpen, omdat het aantal mensen dat er gebruik van maakt sinds 1996 sterk daalde. Volgens Kant maakt het voorstel het een kleine groep extra moeilijk. 

Naar aanleiding van deze interpellatie werden er drie moties ingediend door de leden Kant, Pieter Omtzigt (CDA) en Hans Spekman (PvdA) en Cynthia Ortega-Martijn (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP). Over de motie van Kant over uitspraken over versobering van de Algemene nabestaandenwet werd door de SP, de PvdD, de SGP en de PVV voor gestemd en de overige fracties tegen, waardoor deze werd verworpen. De tweede motie van Spekman en Omtzigt over het afzien van een arbeids- en re-integratieverplichting na twee jaar werd door de fracties van de SP, de PvdA, GL, D66, de PvdD, het CDA en het lid Verdonk aangenomen. De motie van Ortega-Martijn en Van der Staaij over bredere ondersteuning bij re-integratie werd verworpen. De fracties van de SP, de PvdD, de CU, de SGP, de PVV en het lid Verdonk stemden voor, de overige fracties tegen. 

1.

Volledige titel

Interpellatie-Kant over uitspraken over versobering van de Algemene nabestaandenwet

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties ingediend.

3.

Documenten

(5 stuks)

2 4 december 2008, motie, nr. 1     KST125541
Motie over afzien van een arbeids- en re-integratieverplichting na twee jaar
publicatie: 10 december 2008
 
2 4 december 2008, motie, nr. 2     KST125543
Motie over huidige wetgeving in verhouding tot de herziene Europese Sociale Code
publicatie: 10 december 2008
 
2 4 december 2008, motie, nr. 3     KST125544
Motie over betere ondersteuning bij re-integratie
publicatie: 10 december 2008
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.