Motie over afzien van een arbeids- en re-integratieverplichting na twee jaar - Interpellatie-Kant over uitspraken over versobering van de Algemene nabestaandenwet

Deze motie i is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 31802 - Interpellatie-Kant over uitspraken over versobering van de Algemene nabestaandenwet i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Interpellatie-Kant over uitspraken over versobering van de Algemene nabestaandenwet; Motie over afzien van een arbeids- en re-integratieverplichting na twee jaar 
Document­datum 04-12-2008
Publicatie­datum 11-12-2008
Nummer KST125541
Kenmerk 31802, nr. 1
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2008–2009

31 802

Interpellatie-Kant over uitspraken over versobering van de Algemene nabestaandenwet

Nr. 1

MOTIE VAN HET LID KANT

Voorgesteld 4 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering voornemens is om een arbeids- en re-integratieverplichting op te nemen voor mensen met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet met een kind onder de 18 jaar;

overwegende, dat juist in gezinnen waarvan een van de ouders is overleden er voldoende ruimte moet zijn voor verwerking van het verlies en zorg voor de kinderen;

overwegende, dat een periode van twee jaar te kort kan zijn voor verwerking van het verlies;

verzoekt de regering af te zien van het voornemen om na twee jaar een arbeids- en re-integratieverplichting in te voeren voor mensen met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw) met een kind onder de 18 jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kant

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.