Motie om verdere financiële barrières op te werpen bij doorstroom van doorstroom van universitaire bachelorfase naar de masterfase - Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Deze motie i is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 31288 - Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Motie om verdere financiële barrières op te werpen bij doorstroom van doorstroom van universitaire bachelorfase naar de masterfase 
Document­datum 10-12-2007
Publicatie­datum 21-03-2009
Nummer KST113420
Kenmerk 31288, nr. 2
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

31 288

Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 2

MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld in het Notaoverleg van 10 december 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat de masterfase een wezenlijk deel is van de academische opleiding;

verzoekt de regering geen nieuwe financiële barrières op te werpen bij de doorstroom van de universitaire bachelorfase naar de masterfase,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.