25074 - MinisteriŽle Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 15 oktober 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 

In dit dossier worden stukken verzameld waarin de regering de Kamer informeert over haar contacten met de Wereldhandelsorganisatie†i (WTO), en beleidsstukken afkomstig van de WTO.

1.

Volledige titel

MinisteriŽle Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO)

 

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 38 moties ingediend.

3.

Documenten

(241 stuks)

2 21†oktober†1996, brief, nr. 1     KST17309
Brief staatssecretaris over de conferentie die zal worden gehouden te Singapore van 9 t/m 13 december 1996 - MinisteriŽle Conferentie van de Wereld Handelsorganisatie (WTO)
publicatie: 29†oktober†1996
 
2 29†november†1996, brief, nr. 2     KST18394
Brief staatssecretaris over haar voornemen de integratie van ontwikkelingslanden in het wereldhandelssysteem te bevorderen - MinisteriŽle Conferentie van de Wereld Handelsorganisatie (WTO)
publicatie: 5†december†1996
 
2 22†januari†1997, brief, nr. 3     KST19251
Brief staatssecretaris met verslag van de WTO-conferentie, 9 tot en met 13 december 1996 in Singapore - MinisteriŽle Conferentie van de Wereld Handelsorganisatie (WTO)
publicatie: 27†januari†1997
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.