27088 - Kabel en consument: marktwerking en digitalisering - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 25 mei 2020
kalender

27088 nl - nota
Kabel en consument: marktwerking en digitalisering

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze nota werd op 20 april 2000 ingediend.

 

1.

Volledige titel

Kabel en consument: marktwerking en digitalisering

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 26 moties ingediend.

3.

Documenten

(55 stuks)

2 20 april 2000, brief, nr. 1     KST45404
Brief minister en staatssecretarissen inzake aanbieding van de nota 'Kabel en consument: marktwerking en digitalisering'
publicatie: 1 mei 2000
 
2 20 april 2000, nota, nr. 2     KST45411
Nota
publicatie: 1 mei 2000
 
2 5 juni 2000, motie, nr. 3     KST46310
Motie over extra wettelijke bevoegdheden voor de OPTA
publicatie: 14 juni 2000
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.