Brief lid / fractie; Brief van de leden Rahimi en Romke de Jong inzake overname van de verdediging van de initiatiefnota - Initiatiefnota van de leden Ziengs en Verhoeven over de Wet Markt en Overheid

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 34316 - Initiatiefnota over de Wet Markt en Overheid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Initiatiefnota van de leden Ziengs en Verhoeven over de Wet Markt en Overheid; Brief lid / fractie; Brief van de leden Rahimi en Romke de Jong inzake overname van de verdediging van de initiatiefnota
Document­datum 22-04-2022
Publicatie­datum 22-04-2022
Nummer KST343163
Kenmerk 34316, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

34 316

Initiatiefnota van de leden Ziengs en Verhoeven over de Wet Markt en Overheid

Nr. 3

BRIEF VAN DE LEDEN RAHIMI EN ROMKE DE JONG

Ontvangen 22 april 2022

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Hierbij delen wij u mede dat wij de verdediging van dit initiatief van de uit de Kamer vertrokken leden Ziengs en Verhoeven overnemen.

Rahimi R. de Jong

kst-34316-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 34 316, nr. 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.