27406 NL - beleidsdossier
Nota «De kenniseconomie in zicht»

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Nota «De kenniseconomie in zicht»

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 48 moties ingediend.

3.

Documenten

(425 stuks)

2 19 september 2000, brief, nr. 1     KST47512_1
Brief minister bij de kabinetsnota (kamerstuk 27406, nr. 2) - Kabinetsnota «De kenniseconomie in zicht»
publicatie: 25 september 2000
 
2 19 september 2000, nota, nr. 2     KST47512_2
Nota 'De kenniseconomie in zicht: de Nederlandse invulling van de «Lissabon-agenda» voor 2001' - Kabinetsnota «De kenniseconomie in zicht»
publicatie: 25 september 2000
 
2 3 maart 2003, brief, nr. 3     KST67024
Brief minister met een kabinetsreactie op het SER-advies "Het nieuwe leren: advies over een leven lang leren in de kenniseconomie" - Kabinetsnota «De kenniseconomie in zicht»
publicatie: 18 maart 2003
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.