Directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken (HOME)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i ondersteunt de Europese Commissie op het gebied van veiligheid, terrorismebestrijding, grensbewaking en migratie in de gehele Europese Unie. Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Binnenlandse zaken. i

Aandachtsgebieden van dit DG zijn onder meer:

  • het ontwikkelen van een migratiebeleid dat is gebaseerd op solidariteit en verantwoordelijkheid;
  • het bestrijden van terrorisme en georganiseerde misdaad;
  • samenwerking met andere landen en organisaties;
  • het stimuleren van Europees burgerschap onder de bevolking;
  • onderhouden van relaties met:

Van 2015 tot 2019 heette dit DG het DG Migratie en Binnenlandse zaken. Tot 1 juli 2010 bestond er een DG Justitie, vrijheid en veiligheid i.

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 525 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
11.07.2024  .
Verslag com(2024)293
 
12.06.2024  .
Mededeling com(2024)251
 
31.05.2024  .
Verordening com(2024)365
 
31.05.2024  .
Verslag com(2024)366
 
17.04.2024  .
com(2024)177
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 273 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
18.03.2024  Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, of the Agreement between the European Union and the Republic of Serbia on operational activities ...
Besluit com(2024)160
 
09.01.2024  Standpunt EU op de zevenenzestigste zitting van de Commissie Verdovende Middelen over het toevoegen van stoffen aan de lijsten die gehecht zijn aan het Enkelvoudig ...
Besluit com(2024)2
 
30.11.2023  Wijziging van Verordening 2021/1232 betreffende een tijdelijke afwijking van sommige bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG ten behoeve van de bestrijding van online ...
Verordening com(2023)777
 
29.09.2023  Sluiting van de Overeenkomst met Liechtenstein betreffende aanvullende regels met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid in ...
Besluit com(2023)550
 
29.09.2023  Ondertekening en voorlopige toepassing van de Overeenkomst met Liechtenstein betreffende aanvullende regels met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor ...
Besluit com(2023)549
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 17 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
11.06.2024  .
com(2024)253
 
06.09.2023  Blauwdruk om de respons op verstoringen van kritieke infrastructuur van aanzienlijk grensoverschrijdend belang op Unieniveau te coördineren.
Aanbeveling com(2023)526
 
18.10.2022  Gecoördineerde aanpak van de Unie om de veerkracht van kritieke infrastructuur te versterken.
Aanbeveling com(2022)551
 
06.04.2022  Standpunt EU t.a.v. het VK m.b.t. de vaststelling van de datum met ingang waarvan de bedoelde persoonsgegevens door de lidstaten aan het VK mogen worden verstrekt.
Besluit com(2022)158
 
08.03.2022  Wijziging Verordeningen 514/2014, 516/2014 inzake financiële steun voor politiële samenwerking, bestrijding criminaliteit, en crisisbeheersing en asiel, migratie en ...
Verordening com(2022)112