Directoraat-generaal Justitie, vrijheid en veiligheid (per 1 juli 2010 gesplitst)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i ondersteunde de Commissie bij het maken van voorstellen voor EU-wetgeving. Ook zag het toe op de implementatie van de wetgeving, nadat deze was aangenomen door de Raad van Ministers. Taak van het DG was ervoor te zorgen dat de hele Europese Unie een gebied is van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, zonder binnengrenzen.

Per 1 juli 2010 is dit DG gesplitst in een DG Justitie i en een DG Binnenlandse Zaken i.

Aandachtsgebieden van dit DG waren onder meer:

  • vrij verkeer van personen
  • visabeleid, Schengengebied, asiel en immigratie
  • samenwerking tussen de lidstaten bij civiele en strafrechtszaken
  • bestrijding van de misdaad (o.a. drugs- en zware criminaliteit) en terrorisme
  • mensenrechten, bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat
  • samenwerking met andere landen en organisaties
  • justitiële aspecten van de uitbreiding van de EU
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 72 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
16.06.2010  En deRaad over de toepassing van richtlijn 2004/83/EG inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon ...
Verslag com(2010)314
 
31.05.2010  Commission staff working document - Accompanying document to the Proposal for a European Parliament and Council Regulation implementing Article 10 of the United Nations’ ...
sec(2010)662
 
31.05.2010  Begeleidend document bij het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van artikel 10 van het VN-protocol inzake vuurwapens en ...
Werkdocument Europese Commissie sec(2010)663
 
06.05.2010  Actieplan niet-begeleide minderjarigen (2010 - 2014) SEC(2010)534.
Mededeling com(2010)213
 
06.05.2010  Eerste jaarverslag over immigratie en asiel (2009).
Verslag com(2010)214
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 39 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
15.06.2010  Sluiting van de overeenkomst met de VS inzake de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het financiële berichtenverkeer van de EU naar de VS ten behoeve van ...
Besluit com(2010)316
 
15.06.2010  Ondertekening van de overeenkomst met de VS inzake de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het financiële berichtenverkeer van de EU naar de VS ten behoeve ...
Besluit com(2010)317
 
31.05.2010  Uitvoering van artikel 10 van het VN-protocol inzake vuurwapens en vaststelling van maatregelen betreffende de handel in vuurwapens en munitie.
Verordening com(2010)273
 
05.05.2010  Ondertekening van de overeenkomst met Georgië inzake de versoepeling van de afgifte van visa.
Besluit com(2010)197
 
05.05.2010  Ondertekening van de overeenkomst met Georgië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven.
Besluit com(2010)199
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 4 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door undefined zijn voorgesteld.
Datum Titel
29.01.2010  Wijziging van Besluit 2008/839/JBZ over de migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II).
Verordening com(2010)15
 
16.04.2008  Migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II).
Besluit com(2008)196
 
16.04.2008  Migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II).
Verordening com(2008)197
 
24.04.2007  Wijziging van bijlage I bij de Akte van Toetreding van Bulgarije en Roemenië.
Besluit com(2007)204