Campagne in Noord-Holland

Met dank overgenomen van E.A. (Ernst) Cramer i, gepubliceerd op dinsdag 1 juni 2010.

We gaan naar Noord-Holland om daar onze notitie over de Bollensprinter aan te bieden. Maar Noord-Holland kent een dossier waar nog meer om te doen is: Schiphol en het vliegtuig lawaai. Dus eerst maar eens naar Noordwijkerhout om luistervinkje te spelen.

De belangrijkste reden voor het bezoek is dat we het een raadsel vinden waarom Schiphol nog steeds werkt met het oude NOMOS-geluidsmeetsysteem. Er bestaat al jaren een beter en nauwkeuriger alternatief dat bovendien veel goedkoper is, de zogenaamde Luistervink. In Noordwijkerhout staat in de duinen zo’n Luistervink. Dhr. Muchal geeft een uitgebreide toelichting waarom zijn apparatuur beter in staat is het echte vliegtuiglawaai te meten. Dit is bereikt door de microfoons zo te plaatsen dat zowel de wind als het omgevingsgeluid zeer sterk gedempt wordt. Daarnaast is door de koppeling van programma’s het mogelijk om de specifieke lawaaiproductie van een vliegtuig te splitsen van de rest. En dan heb je een goed beeld van het werkelijk geproduceerde vliegtuiglawaai. Dat lukt dus niet bij het officiële systeem van het ministerie. Zowel TNO als RIVM hebben in rapporten in 2006 en 2007 al aangetoond dat het zogenaamde NOMOS-systeem onvoldoende bruikbaar is omdat er te veel lawaai van andere bronnen zoals auto’s en wind wordt gemeten en de meetdrempel te hoog is. Door deze hoge meetdrempel worden alleen geluidspieken gemeten en niet de totale geluidsoverlast.

Er moet zoals beloofd in het kabinetsstandpunt Schiphol uit 2006 een moderner en onafhankelijk meetnet komen dat de totale geluidbelasting van het vliegverkeer meet. Er zijn al een paar gemeenten die op eigen kosten gebruik maken van een moderne geluidsmeter. Maar dat meetnet moet sluitend zijn. En eentje op basis waarvan ook daadwerkelijk gehandhaafd kan worden op de criteria die de minister aan Schiphol heeft opgelegd. Dat betekent dat geluidspieken, zoals NOMOS die produceert nietszeggend zijn, maar dat de geluidsbelasting over het hele jaar zoals een post van de Luistervink geeft maatgevend moet zijn.

Daarna zijn we naar Lisse gegaan om de Bollensprinter te promoten. Ik heb een notitie, waar Frank Visser de auteur van is, in een van de laatste commissievergaderingen aan Minister Eurlings aangeboden. We willen dat in de brede Randstad zes sprinters per uur gaan rijden over het spoor en niet alleen op de corridors tussen de vier grote steden. Onderzocht moet worden welke infrastructurele maatregelen hiervoor nodig zijn. Als voorbeeld is het plan voor het traject Hoorn-Haarlem-Den Haag uitgewerkt in een nieuw treinconcept: de Bollensprinter. Nu rijden in grote delen van Noord-Holland sprinters slechts 2x per uur. Maar dat kan veel aantrekkelijker. Niet alleen door hogere frequenties, maar ook door goede aansluitingen op het regionale OV, de OV-fiets en voor de automobilist. Grote ingrepen zijn vaak niet nodig om meer treinen te laten rijden. Het gaat vooral om het oplossen van enkele knelpunten en er moet goed worden gekeken naar de sluitingstijden van spoorwegovergangen en bruggen.

In Lisse vertelde dhr. Hollander van Landgoed De Keukenhof over de plannen voor heropenen van het station. Alles was klaar, de plannen zijn er, de mogelijkheden, de middelen, echt alles. Maar de NS wil daar nu toch niet stoppen omdat “er misschien wel teveel passagiers zijn…”. Toen ik dat hoorde moest ik toch echt lachen. Teveel passagiers; ik zou dat maar als kans zien. Daarna zijn we nog in Alkmaar en Heerhugowaard geweest om ook daar aandacht te vragen voor dit concept. Want net zoals bijvoorbeeld de Zuidtangent bij de reizigers in de wijde omtrek van Amsterdam een begrip is geworden door goede marketing en een goed product kan dat ook met bijvoorbeeld een Bollensprinter. En dan nog wel eentje die zijn naam eer aan doet als je kijkt naar de uitgestrekte bollenvelden in midden Noord-Holland en tussen Haarlem en Lisse. Om dat nog maar eens nadruk te geven hebben we bij station Heerhugowaard een aantal bollen in de grond gestopt. Op naar de bloei van de Bollensprinter!

Ernst

Zie hier voor de foto’s van de campagnedag!