Midden Delfland

Met dank overgenomen van E.A. (Ernst) Cramer i, gepubliceerd op dinsdag 25 mei 2010.

Ik heb in de afgelopen jaren met enige regelmaat in de Kamer gesproken over de A4 Midden Delfland. Tot en met de variant “A4 met vaart” waarvan de minister eerst zei dat hij dat zou gaan onderzoeken en later dat weer terugtrok. Vandaag zijn we in het gebied om te discussiëren over een mogelijke nieuwe doorsnijding van dat gebied als gevolg van de aanleg van de westelijke oeververbinding rond Rotterdam. Wordt het doormidden Delfland?

Het is werkelijk schitterend weer als we aankomen op de boerderij van de familie Van der Kooy. Een toepasselijke locatie want hun boerderij moet misschien wel verdwijnen als er een tracé doorgetrokken van de Blankenburgtunnel naar de A4. Want daar gaat de discussie nu over: waarom 1,5 miljard investeren in een tunnel die eindigt op de A20, als je de weg makkelijk kan doortrekken. Aansluiten op de A4; door naar de A13! En daarover maken de bewoners, bedrijven, woningbouwcoöperaties en de Vereniging Midden Delfland zich grote zorgen. Want met de A4 wordt het gebied al gedeeld; als daar een tracé haaks op komt - en er is kennelijk ook al een wegnummer voor bedacht, nl. de A24 - dan wordt het helemaal een soort pizza, met allemaal kleine stukken. Je kan rustig zeggen dat er van het gebied, dat nu als zeer belangrijk gebied door de provincie is aangewezen en waar miljoenen in geïnvesteerd worden, niet veel overblijft.

Eerst hebben we een behoorlijk technische discussie over het wel en wee van de verschillende onderwerpen. De Blankenburgtunnel met zijn aansluitende tracé of de Oranjetunnel en de ontsluiting van het Westland. Er zijn altijd voors en tegens, maar belangrijk daarbij is dat er een afweging gemaakt wordt op basis van gelijkwaardige uitgangspunten. We krijgen te horen dat het maar de vraag is of dat laatste het geval is. Het lijkt erop dat de ene wegaanpassing veel duurder wordt geprijsd (de aansluitende wegen op de Oranjetunnel) als de andere (die bij de Blankenburgtunnel). Wat nog vreemder is dat de stakeholders in het gebied er niet of onvoldoende bij betrokken lijken te zijn. De gemeenten hebben een brief geschreven dat zij niet of te laat worden geïnformeerd, ter vergadering de laatste stand te horen krijgen, en daar eigenlijk geen gelegenheid hebben om overleg over te voeren. Kortom: de tactiek van de haast en voldongen feiten. Reden genoeg om daarover Kamervragen te stellen aan Minister Eurlings.

Daarna gaan we het veld in. Kijken bij het jaren geleden opgespoten tracé van de A4, wat nu afgegraven moet worden omdat de weg verdiept komt te liggen. Een heel vreemde gewaarwording om daar te staan. Maar we gaan ook verder naar de vlieten die in het gebied liggen. Schitterend gebied dat heel veel potentie heeft voor de recreatie. En als je dat ziet het tot je door dringt hoe goed dat idee van de A4 met Vaart eigenlijk is. Hoe perfect dat past in het huidige landschap en een echte aanvulling kan zijn in een gebied dat omringt door de Randstad al zo kwetsbaar is. En hoe moeilijk een nieuwe weg zoals bijvoorbeeld een A24 zich daar alsnog in laat voegen.

We komen terug op de biologische boerderij van de familie Van der Kooij. Als de donkere toekomst werkelijkheid wordt zal de A24 precies over hun erf komen te lopen. En waarvoor denk je dan. Als het nodig is zijn er ook de goede argumenten voor. Maar die lijken op dit moment niet voorhanden, sterker er zijn andere mogelijkheden. Maar dan moeten die wel eerlijk afgewogen worden!

Ernst

Zie hier de fotoreportage