Wandelen op de gasbel

Met dank overgenomen van E.A. (Ernst) Cramer i, gepubliceerd op maandag 17 mei 2010.

Zaterdag de politieke wandeling in Groningen gehad. Rond Westeremden om precies te zijn, door het diepste punt van de “kuil” die ontstaat als gevolg van de gaswinning. Toelichting op de schadeproblemen, de waterproblemen, maar ook een geweldige tour door het hoge land van Groningen.

De gedeputeerde Rudy Slager uit Groningen, geboren in Westeremden, gaf de aftrap door eerst maar eens stil te staan bij de oorsprong van de wierde (en zeg geen terp!). Daarna zijn we de bult afgelopen, regelrecht de weilanden in. Door het stroomgebied van de Fivel, weliswaar geheel dichtgeslibd en totaal niet meer in functie, maar nog steeds aanwezig in het landschap. Het mooie van dit soort wandelingen is dat wanneer je door het landschap loopt met mensen die de historie kennen je gewezen wordt dat een glooiing nooit zomaar een glooiing is.

De verzakkingen in dat gebied zijn best stevig. Enkele tientallen centimeters kan de bodem nog zakken, en dat gaat soms met schokken gepaard. We hebben uitgebreid stilgestaan bij de grootte van de schokken en de schade die als gevolg daarvan ontstaat. Daar is een fonds voor die de schade vergoedt, maar dat maakt investeren soms lastig. Want wat gebeurt er als je net een nieuw gebouw hebt gerealiseerd, de aarde beeft en de boel scheurt. De bewijslast blijft een groot probleem. Want zat de scheur die je nu ineens ziet al niet in het gebouw. Op zich vind ik dat een flauwe discussie. Want al zat er in het metselwerk een barst die je nog niet kon zien, er is dan dus een externe bron die ervoor zorgt dat de scheur groter wordt. Kleine scheuren als gevolg van drogen van een gebouw na nieuwbouw zijn volstrekt logisch. Daarmee is de integriteit nooit in het geding. Maar wordt zo’n scheur groter dan kan die integriteit wel een probleem worden. En dus is de beving daaraan debet en zal er betaald moeten worden.

En zo wandelen we door een gebied waart ook de waterhuishouding behoorlijk op zijn kop gezet wordt als gevolg van de bodemdaling. Inmiddels zijn er nieuwe waterkringen aangelegd met gemalen die het water afpompen om het weg te kunnen laten lopen. Je moet tenslotte voorkomen dat de wierden hun oorspronkelijke doel weer moeten vervullen. Dat zal echter nog de nodige investeringen vergen willen mensen, dieren en bedrijven in zo’n gebied toch aktief blijven.

Al met al een mooie wandeling, waarbij de afsluiting met een bezoek aan het museum van de kunstenaar Helmantel zeer de moeite waard was.

Ernst

Zie hier de foto’s van de wandeling