COM(1996)511 EU - Richtlijn
Beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Samenwerkingsprocedure (SYN)
COM-nummer i COM(1996)511 NLEN
Extra COM-nummers COM(1999)73; SEC(1999)581; SEC(2000)568; COM(2000)636
Procedurenummer i 1996/0304(COD)
Celex-nummer i 51996PC0511

2.

Key dates

Document 04-12-1996
Online publicatie 04-12-1996
Besluit 27-06-2001; Richtlijn 2001/42
Bekendmaking in Publicatieblad i 21-07-2001; Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007,Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007,Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006,Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006,Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006,Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006,Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 013,OJ L 197, 21.7.2001,Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006,Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006,Special edition in Slovenian: Chapter 15 Volume 006,Special edition in Hungarian: Chapter 15 Volume 006,Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.