Toelichting bij COM(1996)511 - Beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Avis juridique important

|
51996PC0511

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's /* COM/96/0511 DEF - SYN 96/0304 */

Publicatieblad Nr. C 129 van 25/04/1997 blz. 0014