Motie waarin het vertrouwen in het kabinet wordt opgezegd - Nota over de toestand van 's Rijks Financiën - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 26 november 2020
kalender

Motie waarin het vertrouwen in het kabinet wordt opgezegd - Nota over de toestand van 's Rijks Financiën

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2009–2010

32 123

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 9

MOTIE VAN HET LID RUTTE

Voorgesteld 17 september 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

kennis genomen hebbend van de Miljoenennota;

zegt het vertrouwen op in het kabinet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rutte

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.