Motie waarin het vertrouwen in het kabinet wordt opgezegd - Nota over de toestand van 's Rijks Financiën

Deze motie i is onder nr. 9 toegevoegd aan dossier 32123 - Miljoenennota 2010.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Nota over de toestand van 's Rijks Financiën; Motie waarin het vertrouwen in het kabinet wordt opgezegd 
Document­datum 17-09-2009
Publicatie­datum 25-09-2009
Nummer KST134754
Kenmerk 32123, nr. 9
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2009–2010

32 123

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 9

MOTIE VAN HET LID RUTTE

Voorgesteld 17 september 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

kennis genomen hebbend van de Miljoenennota;

zegt het vertrouwen op in het kabinet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rutte

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.