32123 NL - financiële nota
Miljoenennota 2010

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze financiële nota werd op 15 september 2009 ingediend.

 

1.

Volledige titel

Nota over de toestand van 's Rijks Financiën

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 36 moties en in de Eerste Kamer vier moties ingediend.

3.

Documenten

(143 stuks)

2 15 september 2009, advies Raad van State en nader rapport, nr. 2     KST134695
Advies en nader rapport
publicatie: 23 september 2009
 
2 17 september 2009, mededeling, nr. 3     KST134722
Mededeling over de terinzagelegging van de tegenbegrotingen en van het Momentum Manifesto
publicatie: 23 september 2009
 
2 17 september 2009, nota, nr. 1     KST132844
Nota Over de Toestand van ’S Rijks Financiën - Miljoenennota 2010 (Nota over de toestand van 's Rijks Financiën)
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.