Motie om bewindspersonen geen begrotingsinformatie publiek te laten maken of te laten delen met parlementariërs voordat het Prinsjesdag is - Embargoregeling rond Prinsjesdag

Deze motie i is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 30539 - Embargoregeling rond Prinsjesdag.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Embargoregeling rond Prinsjesdag; Motie om bewindspersonen geen begrotingsinformatie publiek te laten maken of te laten delen met parlementariërs voordat het Prinsjesdag is  
Document­datum 17-05-2006
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST97391
Kenmerk 30539, nr. 3
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2005–2006

30 539

Embargoregeling rond Prinsjesdag

Nr. 3

MOTIE VAN HET LID BOS C.S.

Voorgesteld 17 mei 2006

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de kwaliteit van het parlementaire debat gediend is bij een zo gelijkwaardige mogelijke informatiepositie van kabinet en parlement;

overwegende, dat het eventuele afschaffen van de embargoregeling voornamelijk gemotiveerd wordt vanuit de gedachte dat alle relevante plannen voor het volgende begrotingsjaar pas op Prinsjesdag naar buiten dienen te worden gebracht;

overwegende, dat uit dit principe tevens volgt:

– dat individuele bewindspersonen op geen enkele wijze begrotingsinformatie publiek mogen maken voor Prinsjesdag;

– dat individuele bewindspersonen op geen enkele wijze (concept-) begrotingsstukken, direct of indirect, voor Prinsjesdag ter beschikking stellen van parlementariërs;

verzoekt de regering bij een eventuele afschaffing van de embargoregeling dienovereenkomstig te handelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bos

Rouvoet Duyvendak Van der Vlies

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.