Geleidende brief bij voorstel tot wijziging van artikel 139a van het Reglement van Orde - Voorstel van het lid Halsema tot wijziging van artikel 139a van het Reglement van Orde

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 30022 - Wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer (debat met formateur over en hoorzittingen met kandidaat-bewindslieden).

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van het lid Halsema tot wijziging van artikel 139a van het Reglement van Orde; Geleidende brief bij voorstel tot wijziging van artikel 139a van het Reglement van Orde 
Document­datum 09-03-2005
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST84832
Kenmerk 30022, nr. 1
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2004–2005

30 022

Voorstel van het lid Halsema tot wijziging van artikel 139a van het Reglement van Orde

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 9 maart 2005

Hierbijdoe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 153, eerste lid, van het Reglement van Orde een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde toekomen.

Halsema

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.