Motie over het niet vervolgen van de betrokken bedrijven - Bouwfraude en corruptie bij ambtenaren

Deze motie i is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 28093 - Interpellaties-Leers en -Van Gijzel over bouwfraude en corruptie bij ambtenaren i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Bouwfraude en corruptie bij ambtenaren; Motie over het niet vervolgen van de betrokken bedrijven 
Document­datum 14-11-2001
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST56998
Kenmerk 28093, nr. 1
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2001–2002

28 093

Interpellatie inzake bouwfraude en corruptie bij ambtenaren

Nr. 1

MOTIE VAN DE LEDEN VAN GIJZEL EN LEERS

Voorgesteld 14 november 2001

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het openbaar ministerie te Haarlem drie strafzaken met betrekking tot valsheid in geschrifte tegen bouwbedrijven blijkt te hebben geseponeerd op voorwaarde dat door ieder van de betrokken bedrijven een transactie van 1 mln gulden wordt betaald;

overwegende, dat ten gevolge van die beslissing ernstige strafbare feiten waardoor de samenleving ernstig benadeeld is niet aan de rechter zullen worden voorgelegd;

overwegende, dat de regering rechtstreeks belanghebbende is bij deze beslissing omdat de benadeling door de betrokken bedrijven met name de Staat der Nederlanden financieel heeft getroffen;

verzoekt de regering op grond van art. 12 Wetboek van Strafvordering bij het gerechtshof te Amsterdam beklag te doen tegen de beslissing van het openbaar ministerie te Haarlem, de betrokken bedrijven niet te vervolgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gijzel Leers

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.