Motie inzake verzoek aan regering voor 1 miljard aan extra onderwijsmiddelen in 2001 - Interpellatie inzake de tekorten in het onderwijs

Deze motie i is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 27637 - Interpellatie-Ross-Van Dorp inzake de tekorten in het onderwijs i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Interpellatie inzake de tekorten in het onderwijs; Motie inzake verzoek aan regering voor 1 miljard aan extra onderwijsmiddelen in 2001 
Document­datum 15-03-2001
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST51901
Kenmerk 27637, nr. 1
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2000–2001

27 637

Interpellatie inzake de tekorten in het onderwijs

Nr. 1

MOTIE VAN HET LID ROSS-VAN DORP

Voorgesteld 15 maart 2001

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de onderwijssector heeft gestaakt voor 1 mld. extra voor onderwijs bij de Voorjaarsnota;

overwegende:

– dat de onderwijssector onder meer te maken heeft met een zeer hoge werkdruk, met onzekerheid over nieuwe lerarenwegen, bedreiging met sluiting van tweedegraads lerarenopleiding, met onvoldoende docenten in het basisonderwijs en vervangingsproblemen bij ziekte;

– dat het werk in het onderwijs aantrekkelijk genoeg moet zijn om mensen vast te houden en echt weer een grote impuls te geven om mensen aan te trekken;

– dat het niet kan blijven bij management by speech;

spreekt uit, dat geïnvesteerd dient te worden in de mensen in het onderwijs en dat het ambitieniveau bij de Voorjaarsnota van 1 mld. daarbij aan de magere kant is;

verzoekt de regering bij de komende Voorjaarsnota voorstellen te doen voor ten minste 1 mld. aan structurele extra onderwijsmiddelen in 2001,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ross-van Dorp

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.