Motie over de financiering van projecten in de afspraken met de regio's - Interpellatie inzake de proef met het rekeningrijden

Deze motie i is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 27424 - Interpellatie-Hofstra/Reitsma inzake de proef met het rekeningrijden i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Interpellatie inzake de proef met het rekeningrijden; Motie over de financiering van projecten in de afspraken met de regio's 
Document­datum 26-09-2000
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST48133
Kenmerk 27424, nr. 3
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2000–2001

27 424

Interpellatie inzake de proef met het rekeningrijden

Nr. 3

MOTIE VAN HET LID VAN DER STEENHOVEN

Voorgesteld 26 september 2000

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat aan de Kamer is toegezegd dat een voorwaarde voor realisatie van een benoemd aantal wegenprojecten is dat minimaal 40% van de kosten privaat gefinancierd wordt;

constaterende, dat voor de A4 Midden-Delfland is toegezegd dat er geen rijksmiddelen beschikbaar worden gesteld;

van mening, dat deze schriftelijke en mondelinge toezeggingen de randvoorwaarden zijn voor de onderhandelingen met de regio’s;

verzoekt de regering bij het maken van afspraken met de regio’s niet af te wijken van hetgeen over de financiering van projecten aan de Kamer is gemeld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Steenhoven

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.