Motie over de private financiering wat betreft de A4 Midden-Delfland - Interpellatie inzake de proef met het rekeningrijden

Deze motie i is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 27424 - Interpellatie-Hofstra/Reitsma inzake de proef met het rekeningrijden i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Interpellatie inzake de proef met het rekeningrijden; Motie over de private financiering wat betreft de A4 Midden-Delfland 
Document­datum 26-09-2000
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST48132
Kenmerk 27424, nr. 2
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2000–2001

27 424

Interpellatie inzake de proef met het rekeningrijden

Nr. 2

MOTIE VAN HET LID GISKES

Voorgesteld 26 september 2000

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterend, dat van de kant van de regering op 28 juni 2000 schriftelijk werd gemeld dat wat betreft de A4 Midden-Delfland «voorshands wordt uitgegaan van een private financiering van 100%»;

verzoekt de regering niet van dit standpunt af te wijken, dan wel nadrukkelijk een voorbehoud te maken in de convenanten die op het desbetreffende gebied betrekking hebben,

en gaat over tot de orde van de dag.

Giskes

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.